<< | Konstruování - obsah | CAD Normy >>

PLM - komlexní řešení výrobního cyklu (Product Lifecycle Management)

 • Moderní strategie výroby a podnikání s podporou softwarových systémů
 • Zahrnuje systémy pro podporu návrhu, vývoje, výroby, prodeje ...
Zvětšit

Základní typy počítačové podpory

 • CAD - Computer Aided Design
- návrh, konstrukce
 • CAE - Computer Aided Engineering
- technické výpočty a simulace
 • FEM - Finite Element Method
- výpočty a simulace metodou konečných prvků
 • CAM - Computer Aided Manufacturing
- programování NC strojů a řízení výroby
 • CAQ - Computer Aided Quality
- sledování kvality
 • CIM - Computer Integrated Manufacturing
- podpora výroby (CAD+CAE+CAPP+CAM)
 • CRM - Customer Relationship Management
- podpora řízení vztahů se zákazníky
 • ERP - Enterprise Resource Planning
- podpora činností podniku - informační systém podniku
- plánování, výroba, ekonomika, logistika, personalistika
 • PDM - Product Data Management
- podpora správy dat
 • PLM - Product Lifecycle Management
- integrovaná podpora výrobního procesu
 • SCM - Supply Chain Management
- podpora plánování a logistiky

Základní pojmy CAD

CA .. - Computer Aids

- počítačová podpora technických činností
 • CAD - Computer Aided Design
- počítačem podporovaný návrh - konstruování
 • CAPP - Computer Aided Process Planning
- počítačem podporované plánování výroby
 • CAM - Computer Aided Mashining
- počítačem podporované řízení výroby

TPV - technická příprava výroby

 • KPV - konstrukční příprava
- skicy a návrhy, výpočty, výkresy, kusovníky ...
- využití CAD
 • TGPV - technologická příprava
- materiály, polotovary, výrobní postupy, nástroje, stroje, nářadí ...
- využití CAPP
 • PRV - příprava výroby
- informace pro řízení výroby, programování NC strojů a automatických linek ...
- využití CAM

Přínosy použití CAD

 • Zkrácení etapy TPV
 • Zvýšení kvality KPV a TPV
 • Zvýšení schopnosti konkurovat na trhu
 • Zvýšení zisků a prosperity podniku

Rozdělení CAD systémů

 • Podle zaměření
  • Strojírenské - Autocad Mechanical, Solid Works, Solid Edge, Inventor
  • Stavařské - Autocad Architectural, Revit Architecture
  • Elektrotechnické - Autocad Electrical, Eagle
  • Geografické - Autocad Map 3D
 • Podle rozsahu
  • malé - 2D CAD systémy
  - AutoCAD, VariCAD, BricsCAD, Progecad, ZwCAD, DesignCAD
  • střední - 3D CAD systémy - parametrické
  - Inventor, Solid Works, Solid Edge, T-Flex
  • velké - CAX systémy
  - 3D CAD + další moduly PLM -CAE, CAM, PDM ..
  - Catia, NX, Pro Engineer (WildFire)

Odkazy

RSS