<< Operační systémy | Titulní strana | Počítačová komunikace >>

Zabezpečení počítačových dat

Důvody zabezpečení počítačových dat

 • technická závada hardware PC
 • destruktivní působení uživatele (nešikovnost, nepozornost)
 • činnost nepovolané osoby (záměrné poškození)
 • destruktivní působení škodlivého obsahu - viry, spyware

Prevence pro zabezpečení dat

 • Oddělení systému a aplikací od datových souborů
  • vytvoření několika diskových oddílů - programy, data, záloha
  • vytvoření obrazu oddílu programy a jeho zálohování v oddílu záloha
 • zabezpečení operačního systému a jeho aktualizace
 • použití antivirového systému a jeh aktualizace
 • pravidelné zálohování dat mimo pevný disk - CD, DVD
 • zálohování elektronické pošty - účty, maily, přílohy

Ochrana dat před škodlivým obsahem

RSS