<< Základy programování | Programování | Programování v Pascalu >>

Obsah

Cvičení

Popište formou VD řešení úloh

  1. Pro dvě zadaná čísla vypočtěte výsledky základních aritmetických operací
  2. Porovnejte dvě zadaná čísla a vypište informaci o tom, které je větší a o kolik
  3. Porovnejte tři čísla a zjistěte nejmenší / největší z nich
  4. Porovnejte tři čísla a vypište je vzestupně / sestupně
  5. Pro zadané číslo 0 - 9 vypište jejich název
  6. Pro zadané datum narození vytvořte první část rodného čísla
  7. Pro zadanou výšku a váhu vypočtěte index BMI a vypište hmotnostní charakteristiku
  8. Pro skupinu zadaných čísel vypočtěte jejich součet
  9. Pro skupinu zadaných čísel vypočtěte jejich průměr

Odkazy

RSS