<< Autocad Mechanical | Konstruování - obsah | Výrobní výkresy součástí >>

Nastavení ovládání

 • AM má k dispozici upravenou sadu panelů
 • pro efektivní práci stačí využít jen základní panely

Doporučené uspořádání panelů

Nastavení výkresové normy AM

 • výběr a modifikace výkresové normy se provede v dialogu :
Pomůcky -> Možnosti -> AM : Normy

Výkresové šablony AM

 • šablona AM (soubor DWT) určuje nastavení výkresové normy
 • uložením šablony dojde k uložení upravené výkresové normy
 • adresář se šablonami - \Autodesk\MDT 2007\Acadm\Template
 • Standardní šablony
- rozdělení podle normy am_csn.dwt, am_iso.dwt, am_din.dwt ...
- rozdělení podle barvy pozadí - pro bílý podklad ve složce Lightbackground
- rozdílné nastavení barev hladin a objektů

Školní šablona AM

 • definice jediné šablony pro všechny formáty a měřítka
 • nastavení barev a tlouštěk hladin AM podle školní normy CAD
 • nastavení výchozí výkresové normy a norem obsahového centra
 • nastavení kótování a pozicování
 • pojmenování am_sps.dwt

Automatické hladiny AM

 • pro automatické přepínání hladin je nutné zachovat standardní systém hladin
 • hladiny nelze přejmenovat, je možné jen měnit barvy a tloušťky
(:includesite Attach:am_hladiny.htm width=600 height=300 frameborder=2:)

Formát a měřítko výkresu

 • rámce pro různé formáty jsou uloženy standardně ve složce
\Autodesk\MDT 2007\Acadm\gen\Dwg\Format
 • standardní soubory nejsou upraveny
 • volba formátu a měřítka se provádí pomocí dialogu
Poznámka -> Razítko/Revize -> Rámečky/Razítka

Razítko výkresu

 • razítka pro různé výkresové normy jsou standardně uložena ve složce
\Autodesk\MDT 2007\Acadm\gen\Dwg\Title
 • podle školní normy byly upraveny dva typy razítka
- pro výkres součásti : csn_titlea.dwg
- pro výkres sestavy : csn_titleb.dwg

Kusovník výkresu

 • standardní kusovník je generován programovým skriptem
 • výběr polí a jejich vlastnosti je možné upravit
Pomůcky -> Možnosti -> AM : Normy -> Podpora rozpisky
RSS