<< Kótování | Autocad | Autocad - Cvičení >>

Vlastnosti a využití bloků

  • Vlastnosti
- pojmenované seskupení grafických prvků
- chová se jako jeden grafický prvek
- definice bloků se ukládají v souboru výkresu
  • Využití
- často používané tvary - normalizované součásti (šrouby, matice...)
- schematické značky - elektro, topení, voda, hydraulika ...
- formuláře a tabulky - popisová pole výrobní dokumentace (bloky s atributy)

Vytvoření bloku

  • ve výkresu
"BLOK" (B)
  • v jiném souboru
"PIŠBLOK"
  • Postup
  1. Zadání jména bloku
  2. Zadání referenčního bodu
  3. Výběr prvků bloku

Vložení bloku

"VLOŽ" (VL)
RSS