<< Plošné modelování | Autocad | Vykreslení modelů >>

Vizualizace

 • vytvoření reálných pohledů a animací 3D scény
 • nastavení světla, materiálů, pozadí a prostředí
 • nastavení parametrů zpracování - renderingu
 • nastavení typu výstupu - pohled nebo rastrový soubor (BMP, JPG, TIF)
 • využití řídícího panelu
- Nástroje -> Palety -> Řídící panel

Světla

Typy osvětlení

 • Přednastavené
 • Sluneční svit
 • Umělé světlo

Typy světel

 • Vzdálené
 • Bodové
 • Reflektor

Vlastnosti světel

 • barva, intenzita, směr, vrhání stínů

Materiály

Rendering

Výstup do souboru

RSS