<< Plošné modelování | Inventor - obsah | Pevnostní analýza >>


Animace

  • Spuštění
Aplikace - Inventor Studio

Animace vazeb

  • rotace

Animace útlumu

  • průhlednost

Animace kamery

  • okolo
  • výška

Animace parametrů

  • délka
RSS