<< Svařované rámy | Inventor | Design Akcelerátor >>

Základní informace

 • modely součástí a sestav vytvořené v modulech IPT (partial) a IAM (assembly) je nutné vyrobit
 • pro vytvoření výrobní dokumentace je určen modul IDW (drawing)
 • modul IDW využívá soubory IPT a IAM a umožňuje definovat pohledy a řezy hotových součástí a sestav
 • z 90% se 2D pohledy generují automaticky ze 3D modelů
 • osy, kóty, pozice se zadávají automaticky pomocí dialogů
 • některé kóty a popisy se doplňují ručně
 • mezi 3D modelem a 2D pohledem zůstává zachována rozměrová vazba
  • změna rozměru 3D modelu vede ke změně kóty 2D výkresu a naopak

Postup při tvorbě výkresové dokumentace

 • vytvoření uživatelského projektu s pracovní složkou
- Soubor -> Nový -> Projekty -> Nový ...
Zvětšit
 • vytvoření zdrojových modelů součástí a sestav
 • otevření nového souboru dokumentace ze šablony !SPS.IDW
 • výběr vhodného formátu a razítka
 • vložení základního pohledu - panel Výkresové pohledy
- vytvoření promítaných pohledů a řezů
- definice částečných řezů
Zvětšit
 • úpravy pohledů
- popisy, neviditelné hrany, automatické osy, vložení kót modelu
 • doplnění strojírenského značení - panel Poznámky výkresu
- kóty, osy, drsnost, svary, tolerance, pozice ...
Zvětšit
 • vyplnění razítka a rozpisky
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit

Nastavení modulu IDW

 • Inventor umožňuje tvorbu strojírenské výrobní dokumentace podle různých norem - ISO, ANSI, DIN, GB ...
 • Nastavení prostředí výkresu je dáno výchozí normou - šablonou NORMA.IDW
 • Pro sjednocení razítek, kusovníků, stylů kótování a značení, hladin a barev je nutné výchozí šablonu upravit

Úprava šablony modulu IDW

 • Úprava souboru NORMA.IDW z adresáře Program Files\Inventor\Templates
 • Odstranění definovaných listů, razítek a formátů
 • Vytvoření vlastních listů, rámečků, razítek a formátů
 • Využití hotových rámečků a razítek z Autocadu -> vložit soubor aplikace Autocad
 • Úprava stylů kót a popisů podle školní normy CAD
 • Úprava stylu rozpisky a kusovníku sestav
 • Připojení používaných hladin podle školní normy CAD
 • Otestování šablony a přejmenování na !SPS.IDW
 • Vložení do adresáře Program Files\Inventor\Temlates

Kde najdete šablonu

Výchozí šablona výkresu

Zvětšit

Školní šablona s popiskem

Zvětšit

Školní šablona s razítkem

Zvětšit

Odkazy

RSS