<< Přístrojová skříň | Cvičení - obsah | Váleček dopravníku >>


Zadání

 • Podle předlohy vytvořte model kancelářského stolu sestaveného z laminových desek
 • Vytvořte nový projekt Kancelářský stůl.IPJ ve stejnojmenné složce
 • Vytvořte modely jednotlivých desek s tloušťkou 16 mm
  • Deska.IPT - 1470 x 735 x 16 mm
  • Bok.IPT - 725 x 700 x 16 mm
  • Výztuha.IPT - 1428 x 90 x 16 mm
  • Výztuha zadní.IPT - 1428 x 500 x 16 mm
 • Sestavte model stolu pomocí vhodných geometrických vazeb - Stůl.IAM
 • Vytvořte kótovaný výkres sestavy stolu - Stůl.IDW včetně pozicování a rozpisky

Model stolu

Zvětšit
RSS