<< Rám pily | Inventor - Cvičení | >>

Zadání

 • pro zadaný typ krokového motoru navrhněte rozměry a vytvořte model lineárního pohonu s krokovým motorem
 • při návrhu vycházejte z fotodokumentace a videa
 • pro lineární převod navrhněte ozubení - pastorek + hřeben s modulem 1 mm
 • délku hřebene zvolte podle zadaného maximálního zdvihu - 80. 120, 160, 200 mm
 • návrh pohonu upravte tak, aby bylo možné většinu prvků vytisknout z plastu na 3D tiskárně

Postup

Návrh hřebenového převodu

 • Hřeben - základní profil zubu - modul 1 mm, výška hlavy 1 mm, výška zubu 2,25 mm, rozteč PI * modul = 3.14..... mm
 • Pastorek - počet zubů 9, průměr roztečné kružnice = modul x počet zubů = 9 mm, průměr hlavové kružnice = roztečný průměr + 2x výška hlavy = 11 mm
 • Využití Design Akcelerátoru - Sestava - Návrh - Čelní ozubení
  • Korekce podřezání paty zubu posunutím profilu
  • Generování přibližného tvaru zubů pastorku
Zvětšit Zvětšit
 • Vytvoření korigovaného tvaru zubů pastorku
  • Výběr soukolí - Místní nabídka - Exportovat tvar zubů
  • Zadání boční vůle - Získání tvaru zubové mezery - Odečtení vysunutím - Kruhové pole mezery - 9 prvků
Zvětšit Zvětšit Zvětšit Zvětšit

Výroba pohonu

 • export součástí do souborů STL
 • načtení souborů do 3D sliceru a nastavení parametrů tisku
 • generování G-kódu a tisk dílů (tloušťka vrstvy 0,15 mm - 0,20 mm)
 • oříznutí (zabroušení) ostrých hran na hřebenu, montáž pohonu - 2x šroub M4 x 20 mm + matice a podložka

Řízení pohonu

Fotodokumentace

Zvětšit Zvětšit Zvětšit Zvětšit

Video

Typy krokových motorů

 • 28BYJ-48 - krokový motor s převodovkou - 5V
 • NEMA - 17 - krokový motor 12V / 350 mA

Odkazy

RSS