<< Šablony pro Autocad | CAD - normy | Šablony pro Inventor >>

 Jak přizpůsobit výstupy Inventoru ?
 1. Úprava šablony modulu IDW
 • Šablona je běžný dokument modulu pro tvorbu dokumentace umístěný ve složcě Teplates
 • Obsahuje definici nových stylů (norma, hladiny, texty, kóty, popisy ...) a definici rámečků, razítek a kusovníků
 • Postup úprav šablony :
  - úprava souboru NORMA.IDW z adresáře Program Files\Inventor\Temlates
  - odstranění definovaných listů, razítek a formátů
  - vytvoření vlastních listů, rámečků, razítek a formátů
  - využití hotových rámečků a razítek z Autocadu -> vložit soubor aplikace Autocad
  - úprava stylů kót a popisů podle školní normy CAD
  - úprava stylu rozpisky a kusovníku sestav
  - připojení používaných hladin podle školní normy CAD
  - otestování šablony a přejmenování na !SPS.IDW
  - vložení do adresáře Program Files\Inventor\Temlates
 1. Aktualizace výchozího nastavení

Upravená nastavení stylů definovaná novou šablonou je třeba přenést do konfiguračních dat Inventoru - do Knihovny stylů. Dost mi trvalo, než jsem přišel na ten správný způsob. Vše se dá zvládnout pomocí nastavení projektu a editoru stylů. Postup je celkem jednoduchý : a - Nastavení projektu Definice nového projektu po spuštění inventoru z menu - Soubor -> Nový -> Projekty -> Nový projekt Zablokování výchozích knihoven stylů v novém projektu - Použít knihovnu stylů = Ne - viz. obrázek :

RSS