<< Nastavení systému | 3DS MAX | Tvorba 3D geometrie >>

Možnosti modelování ve 3D Studiu

Podstata modelování ve 3D studiu

 • plošné modelování s využitím otevřených nebo uzavřených plošných sítí
 • využití nástrojů pro tvorbu a modifikaci plošných sítí
 • možnost využití několika typů plošných sítí

Typy plošných sítí

Trojúhelníkové sítě - MESH (rovinné plošky)

 • starší typ sítě zachovaný z důvodu kompatibility se staršími verzemi
 • prvky mesh sítě
  • FACE - trojúhelníková ploška
  • EDGE - hrana trojúhelníkové plošky
  • VERTEX - vrchol trojúhelníkové plošky

Polygonální sítě - POLY (rovinné plošky)

 • hlavní typ modelovacích sítí ve 3D Studiu
 • univerzální využití, potíže s tvorbou detailních hladkých tvarů
 • při vyšší hustotě sítě vznikají vysoké nároky na grafický výkon počítače
 • prvky polygonální sítě
  • POLYGON - základní prvek - n-úhelníková ploška
  • VERTEX - vrcholový bod polygonu
  • EDGE - hrana polygonu - přímka
  • BORDER - okraj otevřené polygonální sítě
 • velké množství nástrojů pro tvarování polygonálních ploch

Plošné sítě tvořené pláty - PATCH (zakřivené plošky)

 • trojúhelníkové (TRI PATCH) nebo čtyřúhelníkové pláty (QUAD PATCH)
 • hrany plátů (EDGE) tvořeny křivkami řízenými pomocí koncových bodů (VERTEX)
 • využití pro snadno tvarovatelné hladké plochy konvertované z poly sítě

Plošné sítě tvořené křivkami a pláty - NURBS

 • Non-Uniborm Rational B-Splines
 • speciální typ plátů řízený body nebo křivkami
 • využití pro modelování jemných hladkých tvarů

Modelovací techniky ve 3D Studiu

Využití 3D parametrické geometrie - GEOMETRY

Parametrické tvary

 • základní tvary
 • rozšířené tvary

Modifikace tvarů

 • široká nabídka geometrických modifikátorů - ohyb BEND, zkrut TWIST, zakulacení SPHERITY ...

Kombinace tvarů

 • logické kombinace tvarů BOOLEAN - sjednocení, rozdíl, průnik ...

Využití 2D tvarů - SHAPE

 • Vytažení 2D tvarů - modifikace EXTRUDE
 • Tažení 2D profilů po křivce - LOFTING
 • Rotace 2d profilů - ROTATE
 • Tvorba sítě na na drátové kostře - SURFACE TOOLS

Využití neparametrických plošných sítí

 • tvorba složitějších designérských tvarů
 • konverze jednodušší parametrické geometrie na neparametrickou plošnou síť
 • využití nástrojů pro dotvarování povrchů sítí
RSS