<< Tvorba 3D geometrie | 3DS MAX | Organizace objektů >>

Prezentace

Typy transformací

 • Posun – Move
 • Otočení – Rotate
 • Měřítko (velikost) – Scale
 • Klonování (kopírování)
  • Copy – vytvoření prosté kopie
  • Instance – vytvoření klonu s úplnou vazbou na originál
   • při změně originálu se mění klon, při změně klonu se mění originál
  • Reference – vytvoření klonu s jednosměrnou vazbu na originál
   • při změně originálu se mění klon, změna klonu nemá vliv na originál

Systémy souřadnic

 • pravoúhlé (ortogonální) systémy definované počátkem a řremi kolmými osami
 • určují polohu objektů v prostoru

Typy souřadných systémů

View - Pohled

 • výchozí souřadnicový systém
 • osa X má směr doprava, Y nahoru a Z směřuje k uživateli. Pohledy jsou fixní.

Screen - Obrazovka

 • stejný jako pohledový, krom toho, že aktivní výřez určuje osy systému a neaktivní výřezy zobrazují osy podle nastavení v aktivním výřezu.

World - Světový systém

 • osa X ukazuje vpravo, Z nahoru a Y směrem k vám. Osy jsou fixní.

Parent - Systém rodiče

 • objekt použije souřadnicový systém svého rodiče.

Local - Lokální systém

 • objektový souřadnicový systém.

Gimbal

 • používá se s objekty s animačním ovladačem Euler XYZ rotation.

Grid - Systém mřížky

 • systém podle mřížky
 • využití pomocné mřížky (roviny) pro definici souřadnicového systému.

Working - Pracovní systém

 • používá se ve spojení s pracovním pivotem.

Pick - Zadaný systém

 • systém podle vybraného objektu
RSS