<< Prolínání pomocí masky | PhotoShop - cvičení | Pozvánka na ples >>

Zadání

 • vytvořte 3 barevné verze kruhového loga školy podle předlohy
  • využijte oficiální logo školy
  • zamaskujte původní texty
  • nastavte vhodný barevný odstín, krytí a prolnutí
  • vložte vlastní texty - zvolte vhodný font a efekt stínu
  • vytvořte vnější kruhovou hranici
  • vytvořte 3 barevné varianty loga v seskupených vrstvách

Ukázky upraveného loga

Zdrojové logo

Zvětšit

Odevzdání

 • v zadaném termínu zašlete na mail s předmětem Třída-Jméno-Logo:
  • zdrojový soubor - logo.psd
  • rastrové soubory - logo01.jpg, logo02.jpg, logo03.jpg
RSS