<< | Obsah - bezpečnost | Viry - škodlivé programy >>

Základní rozdělení Malware

 • Počítačový vir
 • Trojský kůň
 • Backdoor
 • Spyware
 • Dialer
 • Hoax
 • Spam
 • Počítačový červ (worm)

Charakteristika skupin Malware

 • Počítačový vir
  • program, který se připojuje k jiným programům a dále se z nich (bez vědomí uživatele) šíří
  • kromě programů (EXE, COM, SYS, SCR) dochází k napadení dalších aktivních objektů
   • systémové oblasti disku - boot [bůt] sektor, partition [partyšn] tabulka
   • dokumenty s makry (skupny příkazů VB) - texty DOC, tabulky XLS, prezentace PPT, databáze MDB
   • aktivní internetové moduly - Java applety, VB Scripty a JScripty obsažené na HTML stránkách
  • napadené objekty nefungují vůbec nebo jen omezeně a dále podporují šíření viru
  • postupně dochází k blokování OS a k narušení nebo mazání dat na disku
  • v datových souborech (bez maker) se viry nešíří, např. obrázky BMP, JPG jsou bezpečné
 • Trojský kůň
  • jednoduchý program předstírající užitečnou činnost
  • po spuštění vykoná jednorázově destrukční činnost, např. smaže soubory na HD, přepíše CMOS a pod
  • nemá schopnost šíření a proto jej nelze řadit k počítačovým virům
 • Backdoor [bekdůr]
  • program, který po spuštění umožní průnik viru nebo zpřístupní data po Internetu
  • zdrojem jsou www stránky nabízející cokoliv nainstalovat do PC
 • Spyware [spajvér]
  • špionážní program, který zasílá na určitou adresu citlivé informace
   • osobní
   • o nainstalovaných programech
   • o navštívených www stránkách
   • o zaslaných emailech
   • o přístpových heslech
 • Dialer [dajler]
  • při prohlížení www stránek se může do počítače dostat škodlivý program
  • po spuštění dialeru dojde k zablokování původního připojení a přesměrování na placenou linku
 • Spam
  • nevyžádaná reklama
  • zahlcuje poštovní schránku obtěžuje
 • Hoax [houks]
  • poplašná zpráva - e-mail upozorňující např na nový vir
 • Počítačový červ (worm)
  • škodlivý kód, který se zapisuje do registrů Windows a mění zde důležité informace
  • v poslední době nejčastější varianta napadení PC
  • antivirový program worm detekuje, ale neumí provést léčení
  • k odstranění wormů je nutno použít specializovaný remover a určitý postup
RSS