<< | Cvičení - obsah? | >>


 • Cvičení 1 - Převod do desítkového tvaru
  • Převeďte zadané hodnoty z binárního do desítkového tvaru
  (1110 0011)2 = (A)10
  (1100 1101 0101)2= (B)10
  • Převeďte zadané hodnoty z oktalového do desítkového tvaru
  (247)8 = (C)10
  (1521)8=(D)10
  • Převeďte zadané hodnoty z hexadecimálního do desítkového tvaru
  (3A)16 = (E)10
  (2B3)16=(F)10

Pozn : Cvičení bez PC a Internetu - zápis na papír

 • Cvičení 2 - Převod do binárního tvaru
  • Převeďte zadané hodnoty z desítkového do binárního tvaru
  (85)10 = (A)2
  (978)10 = (B)2
  • Převeďte zadané hodnoty z desítkového do oktalového tvaru
  (145)10 = (C)8
  (1981)10 = (D)8
  • Převeďte zadané hodnoty z desítkového do hexadecimálního tvaru
  (187)10 = (E)16
  (5328)10 = (F)16

Pozn : Cvičení bez PC a Internetu - zápis na papír

 • Cvičení 3 - Převod do libovolného tvaru
  • Převeďte zadané hodnoty z oktalového do hexadecimálního tvaru
  (75)8 = (A)16
  (156)8 = (B)16
  • Převeďte zadané hodnoty z binárního do oktalového tvaru
  (1100 1010)2 = (C)8
  (1110 0111)2 = (D)8
  • Převeďte zadané hodnoty z sedmičkového do hexadecimálního tvaru
  (145)7 = (E)16
  (326)7 = (F)16

Pozn : Cvičení bez PC a Internetu - zápis na papír

 • Výsledky
  • 1. Cvičení : A=227 B=3285 C=167 D=849 E=59 F=691
  • 2. Cvičení : A=1010101 B=1111010010 C=221 D=3675 E=BB F=14D0
  • 3. Cvičení : A=3D B=6E C=312 D=347 E=52 F=A7
RSS