<< | Přehled cvičení | >>

Zadání

 • Vytvořte web pro podporu maturitních okruhů předmět WEBDESIGN

Požadavky

 • Pro každý okruh 1 strana
  • 21,22 - osnova + zákl. info + obr.
  • 23-25 - osnova
 • Blokový layout řizený CSS
 • Stránky generované dyn. šablonou DWT
 • Tlačítková navigace řízená CSS
 • Obrázkový odkaz na validátor HTML a CSS
 • Metainformace v hlavičkách
 • Všechny styly v externím souboru

Způsob odevzdání

 • v zadaném termínu zašlete mail na adresu učitele
  • exportovaný balíček webu (FWP)
  • odkaz na projekt vystavený na vlastním hostingu
 • předmět mailu : 3C_Příjmení_Maturita
 • název souboru : 3C_Příjmení_Maturita.FWP

Klasifikace

RSS