<< Joomla - školní web | Přehled cvičení | Projekt - 3. ročník - 2015 >>

Zadání

 • vytvořte jednoduchý demonstrační web se zadaným rámcovým obsahem :
  • Úvod
   • základní údaje + obrázek (logo) - viz. předloha
   • Zadání projektu
   • Plán výuky - 3. ročník
  • Webdesign
   • HTML 5 - informace o novinkách
   • CSS 3 - ukázky možností
  • Javascript
   • Výpočet hmotnosti - formulář pro výpočet hmotnosti zadaného tělesa
   • Konfigurace notebooku - formulář pro sestavení objednávky
  • Javascriptové knihovny
   • Informace o JS knihovnách - jedna strana s využitím TABS efektu
   • Knihovna JQuery - jedna strana s využitím ACCORDION efektu
   • Fotogalerie - min. 8 tématických obrázků s popisky a efektem Shadowbox nebo Cerabox
  • Odkazy
   • přehledně uspořádané odkazy na informační zdroje

Pokyny

 • Layout - šířka 960 px, bloky řízené z externího souboru css
 • Navigace - vysouvací animované nabídky s využitím JQuery dle Apycom
 • Design - vlastní barevné ladění a přechody, ohraničení, stínování, úsporná grafika
 • Technologie - norma html5, efekty css3, efekty JQuery, ShadowBox/CeraBox
 • Přístupnost - informace v hlavičkách, zajištění validity webu

Předloha

Zvětšit

Odevzdání

 • v zadaném termínu zašlete mail s odkazem na web na adresu učitele
 • v příloze mailu zašlete komprimovanou složku webu v souboru Příjmení.rar
 • předmět mailu - 3C_Příjmení_projekt

Doporučené zdroje

RSS