<< Kreslicí pomůcky | Autocad | Editace >>

Základní grafické prvky

  • Úsečka - U - Line
  • Kružnice KR - Circle
  • Obdélník OBD - Rectangle
  • Křivka - K
  • Ekvidistanta - E (Ekvid)

Další grafické prvky

  • Oblouk - OB - Arc
  • Elipsa
  • Spline
  • NGon
  • Bod
RSS