<< Nastavení | Autocad | Kreslení >>

Základní kreslicí pomůcky

  • Jednotky - nastavení rozměrových a úhlových jednotek
Krok<F9>nastavení posunu kurzoru
Rastr <F7>zobrazení pomocného bodového rastru
Ortho <F8>režim pravoúhlého kreslení
Polár<F10>polární trasování - krokování v nastaveném směru
Uchop<F3>režim uchopení za důležité body

Nastavení kreslicích pomůcek - ukázka

RSS