<< Autocad - Cvičení | Autocad | Zobrazení modelů >>

Modelování v Autocadu

  • doplněk pro 3D vizualizaci jednodušších 3D objektů a scén
  • možnost využití základních operací objemového a plošného modelování
  • možnost vizualizace - materiály, světla, rendering do rastrových obrazů
  • neparametrické modelování (dnes již překonané)
    • nevytváří se historie modelování a úprav
    • vytvořené modely nelze zpětně upravovat změnou parametrů 3D operací

Kdy využít Autocad pro 3D modelování

  • pro výuku technik 3D modelování, vizualizace a orientaci v prostoru
  • pro modelování jednodušších

Odkazy

RSS