<< Možnosti modelování | Autocad | Souřadné systémy >>

Prostorové pohledy

 • prostorový pohled - určuje směr pohledu na 3D model

Výchozí pohledy

 • Kolmé pohledy
  • shora - TOP
  • zdola - BOTTOM
  • zepředu - FRONT - Jih
  • zezadu - BACK - Sever
  • zleva - LEFT - Západ
  • zprava - RIGHT - Východ
 • Šikmé pohledy - pod výškovým úhlem 45° (elevace)
  • JZ, JV, SZ, SV
 • Vlastní pohledy (uživatelské)
  • <Shift> + <Kolečko myši - tažení> - okamžité nastavení pomocí orbity
  • pojmenované pohledy - použití Správce zobrazení
   • možnost nastavení stylu pozadí pohledu
Zvětšit Zvětšit Zvětšit

Pohledová kostka - ViewCube

 • doporučená pomůcka pro nastavení výchozích pohledů
Zvětšit Zvětšit

Vizuální styly

 • Styl zobrazení - řídí zobrazení hran a stínování ploch modelu, přepíná se ve správci stylů
 • Správce stylů - zobrazí ukázky stylů zobrazení dostupných v daném výkresu, umožní výběr, úpravu, smazání a doplnění
  • Karta: Výchozí - Zobrazit | Rendrovat - panel Styly zobrazení - Správce stylů zobrazení
  • Nabídka: Zobrazit - Styly zobrazení | Nástroje - Palety - Styly zobrazení
  • Příkaz: vizualstyly
Zvětšit Zvětšit
Zvětšit Zvětšit

Výchozí styly zobrazení

 • 2D drát
  Zvětšit
  • zobrazí objekty pomocí čar a oblouků
  • rastrové obrázky, typy a tloušťky čar, výplně tvarů jsou viditelné
 • 3D drát
  Zvětšit
  • zobrazí objekty pomocí čar a oblouků
  • barevná ikona SS, zobrazení pohledové kostky ViewCube
 • 3D Skrytý
  Zvětšit
  • skryje neviditelné hrany
 • Koncepční
  Zvětšit
  • stínuje objekty a vyhladí hrany
  • používá Goochův styl plochy - méně realistický, lepší detaily modelu
 • Realistický
  • stínuje objekty a vyhladí hrany
  • zobrazí připojené materiály
RSS