<< Vlastnosti Autocadu | Autocad | Nastavení >>

Pracovní prostor

 • nastavení uživatelského prostředí pro ovládání Autocadu
  • roletové menu
  • ovládací panely
  • ukotvitelné panely
  • pracovní plocha
  • příkazové řádky
  • stavový řádek

Ovládací panely - ukázka

 • aktivace a polohování důležitých panelů
 • ukotvení a uzamykání penelů
 • Vodorovné panely
Standardní, Pracovní prostory, Hladiny, Vlastnosti
 • Svislé panely
Kresli, Modifikace

Pracovní plocha

 • poloha kurzoru x zadání bodu x výběr objektu - levé tlačítko myši
 • PAN - panoramování, ZOOM - přiblížení - kolečko myši
 • Enter (ukončení/opakování příkazu) x Místní nabídky - pravé tlačítko myši

Příkazový řádek x Dynamický kurzor

 • textové příkazy a jejich volby
 • souřadnice bodů
<F2>- příkazové okno s historií příkazů
<F12> - přepínání řádek x kurzor

Stavový řádek s tlačítky

 • souřadnice kurzoru
- relativní, absolutní, vypnuté
 • tlačítka pomůcek
- možnost přepnutí a nastavení
- možnost vypnutí/zapnutí tlačítek
 • ikony služeb
- komunikační centrum, uzamčení panelů, certifikace výkresu
- maximalizace pracovní plochy

Ukotvitelná okna - ukázka

RSS