<< Ovládání | Autocad | Kreslicí pomůcky >>

Základní nastavení - ukázka

  • Dialog Nástroje -> Možnosti
  • Zobrazení - Barva pozadí, Velikost kurzoru
  • Otevřít+Uložit - Autocad 2000
  • Uživatelské nastavení - Nastavení pravého tlačítka - Časově závislé klepnutí
  • Kreslení - AutoTrack, Nápověda při kreslení - barva, velikost, průhlednost
  • Vizuální efekty - Zvýraznění, Barva a průhlednost výběrového okna

Profily

Pojmenování, uložení a obnovení základního nastavení

Nastavení ovládání

Pracovní prostory

- pojmenovaná nastavení ovládacího rozhraní
- konfigurace panelů, roletových a místních nabídek, ukotvitelných panelů, klávesových zkratek

Nastavení výkresu

  • Jednotky - nastavení rozměrových a úhlových jednotek
  • Meze - rozsah zobrazení bodového rastru

Šablony výkresů

Nastavení stránky pro tisk

RSS