<< Model stolní lampy | Cvičení - obsah | Víko převodovky >>

Zadání

 • V novém projektu vytvořte podle předlohy model svarku úchytu - IAM
 • Modelujte postupně jednotlivé součásti - Profil, Úchyt, Žebro, Návarek - IPT
 • Sestavte svarek pomocí vhodných vazeb
 • Vytvořte svary dle předlohy
 • Obrobte na svarku označené díry a plochy
 • Vytvořte výkresovou dokumentaci sestavy podle školní normy CAD
 • Pro výkres použijte školní šablonu

Předloha

Zvětšit

Odevzdání

 • v zadaném termínu odevzdejte:
  • soubor Příjmení-Svarek.DWF
  • archiv Příjmení-Svarek.ZIP
   • pro kompletaci projektu použijte funkci Pack and Go
  • Předmět : Třída_Příjmení_Svarek
  • Adresa : Josef.Nyms@GMAIL.com
 • Dodržte termín odevzdání xxx
RSS