<< Úchyt kladky | Cvičení - obsah | Rám stolku >>

Zadání

 • Podle předlohy vytvořte model svarku víka skříně jednostupňové převodovky - IAM
 • Vytvořte výkresovou dokumentaci svarku - IDW
 • Pro výkres použijte školní šablonu

Pokyny

 • Dodržte základní rozměry a proporce víka
 • Rozměry přepočtěte podle zadaného měřítka

Předloha

Zvětšit--Zvětšit
Zvětšit--Zvětšit

Odevzdání

 • v zadaném termínu odevzdejte:
  • soubor Příjmení_Víko.DWF exportovaný ze souboru IPT
  • archiv projektu Příjmení_Víko.ZIP
   • ke kompletaci projektu použijte funkci Pack and Go
RSS