<< Pevnostní analýza | Inventor - obsah | Návody >>


Řešené úlohy

 • rovinný pohyb
 • obecný pohyb
 • kmity
 • kolizní úlohy

Spuštění simulace

Sestava - Aplikace - Dynamická simulace
- konstrukční a simulační režim

Tvorba spoje

 • převedení vazby sestavy
 • ručně : Vložit spoj
 • automaticky : Převést vazby sestavy
 • Vlastnosti spoje
 • Zavedení sil a tlumení
 • Zavedení definované síly
  • Upravit sílu - Velikost - Vstupní aplikace pro tvorbu grafů
RSS