<< Dynamická simulace | Inventor | Cvičení >>

Kladka - Náčrty s vazbami

Kladka - symetrický náčrt

Rotační a symetrická součást

 • Osy a konstrukční čáry
 • Zrcadlení tvaru
 • Kótování náčrtu
 • Rotace profilu

Stínidlo - pracovní roviny a pole

Stínidlo - rotační součást

Rotační a symetrická součást

 • Tvorba profilu
 • Rotace a skořepina
 • Pracovní osy a rovina
 • Pole děr a zesílení profilu

Držák stínidla - ohyby, roviny, promítání

Držák - kombinovaná součást

Kombinace ohnuté a rotační součásti

 • Ohnutí tvarové součásti
 • Promítání křivky na plochu
 • Díry na přesné rozteči
 • Spojení s rotačním tvarem

Odkazy

RSS