<< Základní informace | Inventor | Modelování součástí >>

Ovládání Inventoru

  • pracovní plocha, nástrojový panel, okno nástrojů, okno prohlížeče
  • zobrazení náčrtu a modelu

Nastavení Inventoru

  • Nástroje --> Nastavení aplikace - krok, editace kót, barvy ...
  • Nástroje --> Nastavení dokumentu - krok, rastr ...
RSS