<< Nastavení Inventoru | Inventor | Plechové součásti >>

Postupy při modelování součástí

Kreslicí nástroje

 • čára, oblouk, obdélník, kružnice, elipsa, bod ...
 • konstrukční čára, osa ...

Editační nástroje

 • posun, kopie, pole prvků ...
 • zaoblení, zkosení, oříznutí ...

2D Náčrty

 • 2D tvary a profily
 • využití půdorysu, základní roviny, pracovní roviny, plochy modelu
 • využití pomůcek - krok, rastr, automatické vazby, konstrukční geometrie
 • využití geometrických vazeb - shodnost, kolmost, rovnoběžnost, tečnost, symetrie ...

Parametrické kóty

Geometrické vazby

Modelovací nástroje

 • vysunutí - nerotační tvary nebo jednoduché části rotačních rvarů
 • rotace - rotační tvary
 • tažení - tažení profilu po trajektorii - trubky, svazky, ohnuté profily
 • šablonování -
RSS