<< | Databáze - obsah | >>

Zadání

 • vytvořte databázi škol zřizovaných Královéhradeckým krajem podle pokynů
 • Tabulka
  • ve složce Dokumenty\Školy založte databázi Školy-Příjmení a vytvořte v ní importem tabulku Školy
 • Dotazy
  • na tabulce Školy vytvořte výběrové dotazy pod názvem okresů s výběrem podle okresního města Hradec, Jičín, Náchod, Rychnov, Trutnov
  • na tabulce Školy vytvořte dotazy Počet-okres a Počet-obce se souhrnnými počty škol v okresech a městech
 • Sestava
  • z tabulky Školy vytvořte přehledně formátovanou sestavu Seskupenou podle okresů a obcí
 • Formulář
  • vytvořte formulář Školy s tlačítky pro zobrazení seznamů škol v okresech a počtů škol v okresech a obcích - Hradec, Jičín, Náchod, Rychnov, Trutnov, Okresy, Obce, Přehled
  • pro tlačítka okresů použijte obrázky okresních měst o velikosti 120x120 px
  • na formulář doplňte tlačítko Zavři pro zavření formuláře a zajistěte automatické otevření formuláře při otevření databáze

Příklad formuláře

Zpracování

 • vytvořte dokumentaci databáze formou školního protokolu
 • úpravu zajistěte dle školní šablony a v protokolu dokumentujte
  • zadání
  • postup
  • zhodnocení
  • přílohy
   • výtisk sestavy

Odevzdání

 • odevzdejte dokumentaci do 20. 1. 2010
 • zašlete databázi v archivu RAR na mail
  • předmět : 2C_Příjmení_Databáze
  • soubor : Školy-Příjmení.RAR
  • adresa : nyms@spsnome.cz
RSS