<< Datové tabulky a datové typy | DATABÁZE | Relace v databázi >>

Dotaz

 • důležitý datový objekt databáze
 • zajistí výběr požadovaných údajů z databáze nebo požadovanou akci
 • vzniká dynamická tabulka (pohled), která využívá data ze základních datových tabulek nebo jiných dotazů
 • využívá se jako zdroj dat pro formuláře a sestavy

Typy dotazů

Výběrové - základní dotazy

 • Jednoduché dotazy
  • definice polí a záznamů ze zadané tabulky
 • Dotazy z více tabulek v relaci
 • Dotazy s vypočteným polem
 • Souhrnné dotazy
  • pro skupinu záznamů vytvoří souhrnný výpočet - součet, průměr, počet, max, min

Akční dotazy

 • Odstraňovací
  • slouží k odstranění skupiny záznamů z jedné nebo více tabulek
  • lze jej využít například k odebrání výrobků, na které nebyla vystavena žádná objednávka
  • dotaz odstraní vždy celý záznam.
 • Aktualizační dotaz
  • slouží k provedení globálních změn ve skupině záznamů jedné nebo více tabulek
  • dotazem lze měnit data v existujících tabulkách.
  • například lze snížit ceny všech výrobků o 5 procent
 • Přidávací dotaz
  • slouží k přidání skupiny záznamů z jedné nebo více tabulek na konec jedné nebo několika tabulek:
   • na základě kritérií – např. pouze zákazníky, jejichž objednávky nejsou vyřízeny,
   • v případě, že některá pole v jedné tabulce neexistují ve druhé tabulce.
 • Vytvářecí dotaz
  • slouží k vytvoření nové tabulky z části nebo ze všech dat jedné nebo několika výchozích tabulek

Křížové dotazy

 • slouží k zobrazení souhrnných hodnot (součty, počty a průměry) z jednoho pole v tabulce
 • hodnoty jsou seskupeny podle dvou skupin údajů
  • první skupina je uvedena na levém okraji
  • druhá skupina je uvedena na horním okraji datového listu

SQL dotazy

 • dotazy tvořené pomocí příkazů jazyka SQL
 • jazyk SQL (Structured Query Language) je obecný databázový jazyk pro správu dat v relačních databázích
 • dotazy vhodné pro využití v síťových a internetových databázích
 • dotazy SQL se v Accessu vytváří automaticky při tvorbě dotazu v návrhovém zobrazení

Příklady výběrových kriterií

 • "Brno"
  • zobrazí objednávky odeslané do Brna.
 • "Brno" Or "České Budějovice"
  • pomocí operátoru Or zobrazí objednávky odeslané do Brna nebo do Českých Budějovic
 • Between #1/5/95# And #1/10/95#
  • pomocí operátoru Between...And zobrazí objednávky odeslané mezi pátým a desátým lednem 1995
 • #2/2/95#
  • zobrazí objednávky odeslané 2. února 1995.
 • In("Kanada", "Velká Británie")
  • pomocí operátoru In zobrazí objednávky odeslané do Kanady nebo Velké Británie.
 • Not "USA"
  • pomocí operátoru Not zobrazí objednávky odeslané do všech zemí kromě USA
 • Like "S*"
  • zobrazí objednávky odeslané zákazníkům, jejichž jméno začíná písmenem S
 • >="N"
  • zobrazí objednávky odeslané firmám, jejichž názvy začínají písmeny N až Z.
 • Right([ČísloObjednávky], 2)="99"
  • pomocí funkce Right zobrazí objednávky, jejichž hodnoty v poli ČísloObjednávky končí dvojčíslím 99.
 • Len([Firma]) > Val(30)
  • Pomocí funkcí Len a Val zobrazí objednávky odeslané firmám, jejichž název je delší než 30 znaků.
RSS