Zadání

  • vytvořte databázi výkresové dokumentace s možností výpočtu ceny výkresů podle nastavených sazeb

Postup

1. Vytvořte prázdnou databázi Kniha výkresů a připravte data podle zadání

2. Proveďte import dat ze souboru bv.xls do dvou tabulek databáze

3. Upravte vhodně strukturu tabulek a nastavte relaci mezi tabulkou Výkresy a sazby.

4. Vytvořte formuláře pro zadání nových dat pro výkresy a pro změnu ceníku výkresové

dokumentace.

5. Vytvořte dotaz pro zobrazení knihy výkresů po konstrukčních skupinách včetně ceny

6. Vytvořte výstupní sestavu členěnou po skupinách a podskupinách se součtem ceny

dokumentace pro konstrukční skupiny.

RSS