<< Sestavy | DATABÁZE | Cvičení >>

 1. Relace + dotazy
  1. Otevřete databázi Knihovna.
  2. Pomocí tlačítka Relace otevřete okno s relacemi a vložte do něj všechny tabulky. (Autor, Kniha, Žánr a Autor-Kniha.)
  3. Propojte odpovídající pole relačními vztahy. Chytněte myší název pole v jedné tabulce a přetáhněte ho na odpovídající pole v tabulce další. Typ spojení volte u všech 1:1.
  4. Kontrolu správného nadefinování ověříme pomocí Dotazu. V okně prvky databáze zvolte Dotazy a dále Vytvořit pomocí návrhového zobrazení. Nadefinujte do oken Příjmení a Jméno autora, Jméno knihy, Žánr. Uložte Návrhové zobrazení a přejděte do Zobrazení datového litu. Dotaz uložte pod jménem Autoři a knihy.
  5. Stejný dotaz nadefinujte pomocí Vytvořit dotaz pomocí průvodce. Dotaz uložte, prohlédněte a po kontrole smažte.
RSS