<< | Funkce - Obsah | Funkce vyhledávací >>

Uložení času v Excelu

 • Datum
  • je uložen jako pořadové celé číslo dne od 1. 1. 1900 včetně
  • datum 1. 1. 1900 je číslo 1 (celé číslo)
 • Čas
  • čas je uložen jako zlomek dne - desetinné číslo procentuálně vztažené k celému dni
  • 24 hodin dne má hodnotu 1 a 12 hodin hodnotu 0,5
  - například číslo 37 711,25 reprezentuje 6:00 hodin dne 31. 3. 2003
  - to znamená, že od 1. 1. 1900 včetně uběhlo 37 710 dní a desetinná část 0,25 reprezentuje 6:00 hodin

Aktuální datum a čas

 • NYNÍ()
- funkce zobrazí aktuální datum včetně času, např. 31.3. 2003 16:05, pokud nemá buňka nastaven jiný formát
 • DNES()
- funkce zobrazí aktuální datum bez času, např. 31.3. 2003, pokud nemá buňka nastaven jiný formát
 • aktualizace datumu a času není okamžitá
 • aktualizace proběhne po stisku <F9> nebo <Enteru> nebo při načtení souboru

Převodní funkce času

Datumové funkce
 • DATUM(rok; měsíc; den)
 • DEN(pořadové číslo data)
 • MĚSÍC(pořadové číslo data)
 • ROK(pořadové číslo data)
 • DATUMHODN(datum)


=DATUM(2003;4;25) - vrací 25. 4. 2003
=DEN(5. 6. 2003) - vrací 5
=MĚSÍC(5. 6. 2003) - vrací 6
=ROK(37777) - vrací 2003
=DATUMHODN(5. 6. 2003) - vrací 37777

Časové funkce
 • ČAS(hodina; minuta; sekunda)
 • HODINA(pořadové číslo času)
 • MINUTA(pořadové číslo času)
 • SEKUNDA(pořadové číslo času)
 • ČASHODN(čas)


ČAS(20;50;15) vrací hodnotu 20:50:15=ČASHODN(08:9:10) vrací 0,339699

Další funkce

 • HODNOTA.NA.TEXT( hodnota ; formát )
- převod na text s možností definice formátu
=HODNOTA.NA.TEXT(5. 6. 2003;d. m. rr) - vrací text 5. 6. 03
=HODNOTA.NA.TEXT(DNES();"mmmm") - vrací aktuální název měsíce
 • DENTÝDNE( pořadí dne; typ)
- vrací číslo dne týdne
- typ 1 1(neděle) - 7(sobota)
- typ 2 1(pondělí) - 7(neděle)
- typ 3 0(pondělí) - 6(neděle)
- v kombinaci s funkcí ZVOLIT lze získat název aktuálního dne:
=ZVOLIT(DENTÝDNE(DNES();2);"pondělí";"úterý";"středa";"čtvrtek";"pátek";"sobota";"neděle")
RSS