<< Datumové a časové funkce | Funkce - Obsah | Databázové funkce >>

Přehled vyhledávacích funkcí

Přehled vyhledávacích a odkazových funkcí

FunkcePopis
HYPERTEXTOVÝ.ODKAZVytvoří zástupce nebo odkaz, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, v síti intranet nebo Internet
INDEXPomocí rejstříku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice
NEPŘÍMÝ.ODKAZVrátí odkaz určený textovou hodnotou
ODKAZVrátí textový odkaz na jednu buňku listu
POČET.BLOKŮVrátí počet oblastí v odkazu
POSUNVrátí posun odkazu od zadaného odkazu
POZVYHLEDATVyhledá hodnoty v odkazu nebo matici
ŘÁDEKVrátí číslo řádku odkazu
ŘÁDKYVrátí počet řádků v odkazu
SLOUPCEVrátí počet sloupců v odkazu
SLOUPECVrátí číslo sloupce odkazu
SVYHLEDATHledá v prvním sloupci matice a dále ve směru řádku, až vrátí hodnotu buňky
TRANSPOZICEVrátí transponovanou matici
VVYHLEDATProhledá horní řádek matice a vrátí hodnotu určené buňky
VYHLEDATVyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici
ZÍSKATKONTDATAVrátí data uložená v sestavě kontingenční tabulky
ZVOLITZvolí hodnotu ze seznamu hodnot
RSS