<< Textové funkce | Funkce - Obsah | Finanční funkce >>

Podmíněné zpracování - podmínka

  • KDYŽ(logický výraz;PRAVDA-zpracování;NEPRAVDA-zpracování)
- umožňuje podle výsledku podmínky zvolit způsob zpracování

Logický součin

  • A(loghod1;loghod2;...)
- pokud vššechny argumenty jsou PRAVDA, je výsledek také PRAVDA, jinak je výsledek NEPRAVDA

Logický součet

  • NEBO(logická1;logická2...)
- pokud alespoň jeden argument je PRAVDA, pak výsledek je také PRAVDA, jinak je výsledek NEPRAVDA
- argumenty obou funkcí jsou logické hodnoty, větššinou podmínky
- funkce můžže mít maximálně 30 argumentů

Příklady

=A(5>6;1+1=2) = NEPRAVDA –- nejsou pravdivé vššechny argumenty
=NEBO(5>6;1+1=2) = PRAVDA – aspoň jeden argument je pravdivý
  • funkce A a NEBO lze použžít ve funkci KDYŽŽ v případě složžitých podmínek
  • například pro zjišštění kategorie splatnosti faktury - –1 ažž 30 dnů, 31 ažž 60 dnů atd.
=KDYŽŽ(A(DNES()-DSPL>0;DNES()-DSPL<31);ČÁSTKA;0)
- funkce A testuje, zda faktura je v intervalu 1 až 30 po splatnosti ke dneššku (funkce DNES())
- DSPL je oblast dat splatnosti, ČÁSTKA je název oblasti částek faktur
- pokud podmínka platí, zapíšše se do buňky částka faktury (ČÁSTKA), v opačném případě se zapíšše 0
RSS