<< Šablonování | 3DS MAX | Materiály >>

Základní pojmy

  • Editable Mesh
- sítě tvořené trojúhelníkovými rovinnými ploškami - Faces
- starší zjednodušená metoda tvorby plošných sítí
  • Editable Poly
- nový typ plošné sítě tvořené čtyřúhelníkovými polygony - Polygons
  • Vertex - vrchol Polygonu
  • Edge - hrana polygonu
  • Border - okrajová hrana sítě
  • Face - plocha vymezená hranami a vertexy
  • Element - objekt plošné sítě
  • Normal - kolmá přímka polygonu
- určuje materiálovou stranu polygonu
- z rubové strany je polygon průhledný
- normály lze zobrazit a otočit

Nástroje pro práci s Editable Poly

Odkazy

RSS