<< | GRAFIKA | Skenování >>

Rastrová grafika

 • grafika typu fotografie
 • obraz je tvořen mřížkou (rastrem) obrazových bodů
 • každý bod v zobrazení nese informaci o své poloze a barvě (bitmapa)
 • kvalita záleží na rozlišení (hustota bodů)a na barevné hloubce
 • Výhody
  • pořízení obrázku je velmi snadné například pomocí fotografie nebo pomocí skeneru.
 • Nevýhody
  • velké nároky na zdroje (při vysokém rozlišení a barevné hloubce velikost obrázku dosahuje i jednotek megabytů)
  • změna velikosti (zvětšování nebo zmenšování) vede ke zhoršení obrazové kvality obrázku

Vektorová grafika

 • reklamní a prezentační grafika
 • obrázek je složen ze základních geometrických útvarů (body, přímky, křivky a mnohoúhelníky)
 • barva je definovaná jako barva čáry určité tloušťky nebo jako barevná výplň
 • Výhody
  • libovolné zmenšování nebo zvětšování obrázku bez ztráty kvality
  • je možné pracovat s každým objektem v obrázku odděleně.
  • výsledná paměťová náročnost obrázku je obvykle mnohem menší než u rastrové grafiky.
 • Nevýhody
  • zpravidla složitější pořízení obrázku
 • Použití
  • vektorová písma pro DTP, ilustrace, diagramy, animace, technická grafika pro CAD, CAM a GIS

Parametry rastrové grafiky

 • rozměr rastru - určuje množství bodů, které tvoří rastrový obraz v rastrovém souboru
  • délka x výška rastru - jednotkou jsou obrazové body - pixely
 • hustota rastru - kvalita detailů určená vstupním (snímač) nebo výstupním zařízením (monitor, tiskárna)
  • počet snímaných/zobrazených/vytištěných obrazových bodů na jednotku délky DPI (Dot Per Inches = 2,54 cm)
 • barevná hloubka - věrnost barev
  • počet bitů použitých k zakódování informace o barvě obrazového bodu
  • 8 bitů = 256 odstínů, 16 bitů = 65.536 odstínů (high color), 24 bitů = 16,7 mil. odstínů (true color)

Grafické soubory

 • BMP - BitMap
  • základní formát, uložení pixelů bez komprese, barevná hloubka 1, 4, 8, 16, 24 bit
 • JPEG - Joint Photographic Experts Group
  • nejrozšířenější formát, využití ztrátové komprese, barevná nejčastěji 24 bitů
 • GIF - Graphics Interchange Format
  • bezeztrátová komprese, max. barevná hloubka 8 bit, podpora průhledné barvy, podpora animace
  • úsporný formát pro webovou grafiku - tlačítka, navigační prvky, animované banery
 • PNG- Portable Network Graphic
  • moderní formát, sloučení výhod GIF a JPG, efektivní bezeztrátová komprese
  • podpora průhlednosti, průsvitnosti, barevná hloubka až 48 bitů
 • TIFF - Tag Image File Format
  • pro uložení grafiky pro skenování, archivaci a tisk vícestránkové grafiky
  • využití bezeztrátové komprese, barevná hloubka 1 - 24 bitů
RSS