<< | Operační systémy | Organizace dat >>

Základní vlastnosti MS-DOS

 • textové rozhraní - příkazový řádek
 • desktopový - pro lokální PC
 • 16 bitový - délka zpracovávané instrukce v jednom pracovním cyklu
 • jednouživatelský
 • jednoúlohový - bez podpory multitaskingu
 • jednoprocesorový
 • souborový systém FAT 16

Další vlastnosti

 • silně rozšířený systém v letech 1985 - 1995 vyvinutý fy Microsoft
 • nízké nároky na operační paměť - jen 640 kB základní paměti
 • problémy s podporou hardware a s podporou češtiny
 • dnes možno využít pro práci s OS Windows při diagnostice a nouzovém startu

Jádro operačního systému

 • io.sys - spolupracuje s BIOS a obsluhuje HW PC
 • msdos.sys - jádro OS, zajišťuje spouštění programů a příkazů MS DOS
 • command.com - zajišťuje zpracování interních příkazů
 • config.sys - pomocný konfigurační soubor
 • autoexec.bat - soubor pro automatické vykonání dávky příkazů po startu PC

Základní příkazy MS-DOS

 • Změna diskové jednotky
  • A : B : - disketové jednotky
  • C : - Z : - jednotky pevných disků

Příkazy pro práci s adresáři

 • Zobrazení obsahu adresáře - Directory
  • DIR [adresář, maska] / [parametr]
  • Parametry
  /p - stránkování
  /b - úsporný výpis
  /o - setříděný výpis
  • Příklad :
  DIR /p/b/o
 • Změna aktuálního adresáře - Change Directory
  • CD [ adresář ]
 • Vytvoření adresáře - Make Directory
  • MD [ adresář ]
 • Zrušení prázdného adresáře - Replace Directory
  • RD [ adresář ]

Příkazy pro práci se soubory

 • Vytvoření souboru
  • COPY CON [ soubor ]
  • Příklad :
  COPY CON dopis . txt
  <CTRL> + <Z> nebo <F6> <ENTER>
 • Výpis souboru
  Type dopis.txt
 • Kopírování souborů
  • COPY [ zdrojový soubor ] [ cílový soubor ]
  • COPY c:\faktury\fa01.txt c:\dokumenty\faktura.txt
  • COPY c:\faktury\fa*.txt a:\*.*
 • Přejmenování souborů - Rename
  • REN [ zdrojový soubor ] [ cílový soubor ]
 • Přesun souborů - Move
  • MOVE [ zdrojový soubor ] [ cílový soubor ]
 • Mazání souborů - Delete
  • DEL [ soubor ]

Pomocné příkazy

 • Nastavení datumu a času
  • TIME
  • DATE
 • Nastavení výzev v příkazovém řádku
  • PROMPT
RSS