<< MS PowerPoint | Prezentace | Design prezentace >>

Postup při tvorbě

 • stanovení cílů
 • sestavení osnovy
 • návrh formy a designu
 • příprava podkladů
 • sestavení prezentace
 • testování prezentace
 • využití prezentace

Zásady pro tvorbu

 • struktura obsahu
  • úvod, cíle, pojmy, informace, ukázky
 • přehlednost textů
  • kontrast, velikost a stručnost
 • jednotný a vhodný styl prezentace
  • styl písma, barvy, přechody a animace
  • volba stylu podle tématu a publika
 • přesvědčivost obsahu
  • výstižnost obrázků, zvukový doprovod a video ...

Tvorba osnovy

 • členění podle snímků
 • počet odrážek na snímku
  • max. 5 odrážek na snímku
 • počet úrovní osnovy
  • max. 3 úrovně
 • využití textového editoru
  • import a export osnovy - Word, Write

Zásady pro realizaci

 • navázání kontaktu
  • pozdrav, úvodní sdělení, cíle prezentace
 • komunikace s posluchačem
  • práce s hlasem, mimika, gesta
  • prostor pro otázky, diskuzi a shrnutí
 • ovládání techniky
  • vyzkoušení prezentace, časová rezerva, tištěné podklady ...

Odkazy

RSS