<< Nabídka oborů | Cvičení | >>

Zadání)

  • využijte kreslicí nástroje Power Pointu pro vytvoření dokumentace řídící desky mikrokontroléru Picaxe podle předlohy

Předloha

Zvětšit

Foto desky

Zvětšit

Pokyny

Nastavení kreslicích pomůcek

  • nastavte mřížku 1 mm, vodítka a přichycení podle obrázku
  • nastavení aktivujte jako výchozí
Zvětšit

Nastavení snímku

  • upravte předlohu snímku - Zobrazení - Předloha snímku
  • nastavte velikost snímku A3 (420 x 297 mm) pro dosažení kvalitního rastrového výstupu
  • vložte do předlohy snímku fotografii desky podle předlohy
  • ukončete režim úpravy předlohy snímku
Zvětšit

Odevzdání

  • snímek s dokumentací desky uložte do souboru Třída-Příjmení-Deska.PPTX
  • proveďte export rastru uložením snímku do souboru Třída-Příjmení-Deska.PNG
  • podle pokynů učitele předložte soubory ke klasifikaci
RSS