<< | Cvičení | Testování slovní zásoby >>

Zadání

 • Vytvořte počítačovou prezentaci podle zadaného postupu :
  • Zkopírujte texty ze stránky 1 a Stránky 2 do editoru WORD
  • Zformátujte texty pomocí stylů Nadpis1, Nadpis2, Nadpis3 a Nadpis 4 podle předlohy :
  Zvětšit ---- Zvětšit
  • Uložte dokument jako Osnova.DOC(x) a otevřete jej jako osnovu v PowerPointu
  • Doplňte úvodní snímek s názvem Tvorba prezentací v PowerPointu
  • Upravte předlohu snímků, nastavte motiv a barevné schéma
  • Nastavte jednotné přechody mezi snímky a automatické časování po 10 s
  • Ukládejte do souboru 2C_Prijmeni_prezentace01.pptx

Odevzdání

 • ukázka osnovy a prezentace při cvičení
 • v případě absence nebo nedokončení zaslat Formou mailu
  • předmět 2C_prijmeni_prezentace01
  • příloha 2C_prijmeni_osnova.docx
  • příloha 2C_prijmeni_prezentace01.pptx
  • adresa - Nyms@spsnome.cz
RSS