<< Správa systému | Systém Joomla | Správa obsahu >>

Nastavení vzhledu - šablony webu

Možnosti šablon

 • vzhled je důsledně oddělen od jádra systému pomocí šablonového systému
 • změna aktivní šablony = úplná změna vzhledu
 • různým částem webu je možné přiřadit různé šablony

Šablona - Template

 • skupina PHP souborů, CSS souborů a obrázků
 • určuje vzhled webu - rozložení obsahu, písmo, barva, navigace, pozadí, okraje ...
 • instalace ve formě ZIP balíčku pomocí správce rozšíření
 • přiřazení a nastavení šablony pomocí správce šablon

Rozdělení šablon

 • podle verze - pro Joomla 1.5 / 2.5 / 3.5
 • podle dostupnosti - nekomerční / komerční
 • podle komplexnosti - holé / s frameworkem / s doplňky

Pozice v šablonách

 • obsah webu se rozmisťuje do pojmenovaných pozic dané šablony
 • různé šablony mají různé rozmístění a pojmenování pozic
 • při změně šablony je nutné přepozicovat obsah
 • Příklad pozicování v šabloně
Zvětšit

Novinky v oblasti šablon

Responzivní design

 • přizpůsobení layoutu pro zobrazovací zařízení
 • zajištění přehlednosti a čitelnosti webu na mobilních zařízeních
 • typy layoutů
  • wide - 1200 px
  • desktop - 980 px
  • tablet - 768 px
  • iphone - 480 px
  • mobil - 320 px

Twitter Bootstrap Framework

 • moderní JS/CSS framework pro tvorbu responzivního designu
 • jednoduché stylování obsahu - písmo, tlačítka, navigace, formuláře ...
 • první verze - srpen 2011

Leaner CSS - LESS

 • stylovací jazyk založený na CSS podporovaný v JS a PHP
 • možnost zjednodušení zpřehlednění zápisu CSS
 • vznik v roce 2009 jako podpora Ruby

Sloučení nových technologií do komplexního Frameworku šablony

 • většina nových šablon vyžaduje instalaci podpůrného frameworku
 • kromě výše uvedených technologií podporuje framework knihovny další nástroje
  • grid layout - flexibilní pozicování a nastavení šířky oblastí pro obsah
  • minimize - slučování CSS a JS
  • cache - využití a mazání mezipaměti
  • typo - nastavení fontů
  • design - nastavení barev

Důležité odkazy

RSS