<< Wikisystémy | CMS | Systém phpBB >>

Proč používat systém PmWiki

 • jednoduchá instalace a konfigurace bez nutnosti provozu databáze
 • široká komunita uživatelů a vývojářů systému - viz. PmWiki.org
 • mnoho nejrůznějších doplňků a rozšíření - viz. CooBook
 • jednoduché nastavení a změna vzhledu - viz. Skins
 • jednoduchá lokalizace a vícejazyková podpora - viz. WikiBook

Instalace a nastavení systému

 • stažení aktuální verze z www.pmwiki.org
 • rozbalení archivu a zkopírování souborů do webové složky
 • úprava konfiguračního souboru - /local/config.php
#### Zakladni nastaveni webu ####
$DefaultName = 'Uvod'; # Nazev vychozi strany
$DefaultGroup = 'Informatika'; # Nazev vychozi skupiny
$SiteAdminGroup = $SiteGroup; # Nazev administratorske skupiny
$WikiTitle = 'Výuka Informatiky'; # Titulek webu
$ScriptUrl = 'http://info.spsnome.cz'; # URL hlavniho skriptu *****
$PubDirUrl = 'http://info.spsnome.cz/pub'; # URL slozky se skiny *****
#### Nastavení hesla pro pristup ####
$DefaultPasswords['admin'] = crypt('xxxx'); # heslo pro upravy menu a ovladani
$DefaultPasswords['edit'] = crypt('xxxx'); # heslo pro upravu stranek
$DefaultPasswords['upload'] = crypt('xxxx'); # heslo pro upload souboru

Spouštění systému

# Use mod_rewrite to enable "Clean URLs" for a PmWiki installation.
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^$      pmwiki.php [L]
RewriteRule ^index\.php$ pmwiki.php [L]
RewriteRule ^([^/a-z].*) pmwiki.php?n=$1 [QSA,L]

Datová struktura PmWiki

 • Pmwiki.php - hlavní strana
  • Cookbook - rozšiřující moduly
  • Local - konfigurace - config.php (skupina.php)
  • (Docs) - dokumentace
  • Pub - šablony (skiny) webu
  • Scripts - programové skripty PHP
  • Wiki.d - uživatelské stránky
   • název stránky - Skupina.Stránka
  • Wikilib.d - výchozí stránky s informacemi o pmwiki
Zvětšit

Projekty založené na PmWiki

INFORMATIKA

 • školní portál pro podporu výuky informatiky

WIKIBOOK

 • wiki systém jako elektronický sešit nebo učebnice
RSS