<< | Webové databáze | Základy jazyka SQL >>

Základní pojmy

Databáze

 • systém pro přehledné uložení dat

Typy databází

 • Podle uložení dat
  • hierarchické - vízeúrovňový strom
  • síťové - víceúrovňové s dalšími vazbami
  • relační - tabulkové
 • Podle sdílení dat
  • lokální - bez sdílení
  • síťové - sdílení v počítačové síti
  • webové - sdílené v internetu

Systémy pro správu databází

 • programový systém pro zajištění přístupu k datům v databázi
 • umožňuje bezpečné uložení dat a jejich sdílení různými uživateli
 • zajišťuje manipulaci s daty pomocí dotazovacího jazyka SQL
 • časté označení jako SŘBD (MDBS - Management Database System)
 • Profi systémy
  • Oracle, MS SQL Server, Sybase ...
 • Open source systémy
  • MySQL, PostgreSQL, SQlite ...

Dotazovací jazyk SQL

 • databázový jazyk pro komunikaci klienta (aplikace) s databází
 • pomocí dotazů dochází k manipulaci s daty
  • tvorba databází a tabulek
  • vkládání, výběr, vyhledávání a zobrazení dat

Principy správy dat na webu

 • spolupráce databázového serveru s webovým serverem
 • využití relačních databází s uložením dat do tabulek
 • využití příkazů SQL - Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk)
 • využití databázového serveru - MySQL, MS SQL, Oracle
Zvětšit

Relační databáze

 • nejčastěji používaný typ databáze pro webové aplikace
 • data jsou v databázi uloženy v tabulkách - relations
 • řádek tabulky - záznam (record)
 • sloupec tabulky - vlastnost datového objektu (attributes)
 • vztahy mezi tabulkami - relace (relationships)

Příklad relační databáze pro školní knihovnu

Zvětšit
RSS