<< Základní pojmy | Webové databáze | Databáze MySQL >>

Jazyk SQL

 • Structured Query Language
 • dotazovací jazyk pro práci s daty v relačních databázích
 • SQL používá různé typy příkazů

Příkazy pro manipulaci s daty - DML (Data Manipulation Language)

 • SELECT – vybírá data z databáze, umožňuje výběr podmnožiny a řazení dat.
 • INSERT – vkládá do databáze nová data.
 • UPDATE – mění data v databázi (editace).
 • DELETE – odstraňuje data (záznamy) z databáze.
 • SHOW - méně častý příkaz, umožňující zobrazit databáze, tabulky nebo jejich definice

Příkazy pro definici dat - DDL (Data Definition Language)

 • CREATE – vytváření nových objektů
 • ALTER – změny existujících objektů
 • DROP – odstraňování objektů

Příkazy pro řízení dat - DCL (Data Control Language)

 • příkazy pro nastavování přístupových práv a řízení transakcí

Ostatní příkazy

 • příkazy pro správu databáze
 • syntaxe závisí na databázovém systému

Obsah

Jak testovat SQL

Bez použití SQL serveru

 • pomocí Open (Libre) Office Base - Nástroje - SQL | Provést SQL příkaz
 • pomocí MS Access - Vytvoření - Návrh dotazu | Zobrazení SQL

S využitím MySQL serveru

 • možnost lokální instalace serveru (XAMPP, WAMP) nebo využití hostingu
 • pomocí příkazového řádku klientské konzoly MySQL
 • pomocí prohlížeče a aplikace PHP MyAdmin
 • pomocí alternativní aplikace PHP Adminer - MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, SimpleDB, Elasticsearch, MongoDB
 • pomocí editoru PHP CodeLobster s SQL manažerem (placená verze Lite) - barevné rozlišení syntaxe, automatické dokončování příkazů

Další možnosti

Odkazy

RSS