<< Ročníkový projekt | Přehled cvičení | Evidence žáků pomocí souboru >>

Zadání

 • Vytvořte jednoduchou formulářovou aplikaci pro výpis evidence žáků
  • zajistěte vložení dat pomocí dvojrozměrného pole
  • zajistěte výpis dat vybraného žáka výběrem jeho čísla z rozbalovacího seznamu
   • číslo, jméno, CJ, AJ, MAT, IT, Půměr
  • zajistěte výpis evidence celé třídy (tabulka) podle vzoru:

Vzorový formulář

Zvětšit

Výchozí kód

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
<head>
 <meta charset="utf-8">
	<title>Evidence</title>
</head>

<body>
<?php
 $zaci = array("1" => array("jmeno" => "Jiří Poura"),
        "2" => array("jmeno" => "Jana Žežulková"),
        "3" => array("jmeno" => "Michal Rezek"),
        "4" => array("jmeno" => "Jan Dobrovský")
        );
 if (isset($_GET["cislo"])) {$id = $_GET["cislo"]; $vypis = $_GET["vypis"];} else {$id = "1"; $vypis="Skrýt";}
	$pocet = count($zaci,0);
?>
<form style="width:300px">
	<fieldset>
		<legend>Evidence</legend>
		<input type="number" name="cislo" value="<? echo $id;?>" onchange="submit()" min="0" max="<? echo $pocet; ?>" />
 	<input type="text" name="jmeno" readonly="readonly" value="<? echo $zaci[$id]["jmeno"];?>" />
	</fieldset>
	 	<input type="submit" name="vypis" value="<? if ($vypis=="Skrýt"){echo "Zobrazit"; $disp="none";} 
          else {echo "Skrýt"; $disp="block";} ?>" />
	<fieldset style="display:<? echo $disp ?>">
		<legend>Výpis</legend>
		<? for ($id=1; $id < $pocet+1; $id++)
			{echo $id . " - " . $zaci[$id]["jmeno"] . "<br />";}
		?>
	</fieldset>
</form>
</body>
</html>

Výchozí formulář

Zvětšit

Alternativní řešení změny čísla ve formuláři

<input type="text" name="id" value="<? echo $aktzak; ?>" onchange="<? echo "location.replace('?aktzak='+this.value)"; ?>" />
<input type="text" name="jmeno" value="<? echo $zak[$aktzak]["jmeno"]; ?>" />
RSS