<< Evidence žáků pomocí pole | Přehled cvičení | >>

Zadání

 • Vytvořte formulářovou aplikaci pro evidenci třídy pomocí textového souboru
  • Upravte formulářovou aplikaci pro evidenci žáků pomocí pole
  • zajistěte vložení dat do formuláře z textového souboru
  • zajistěte výpis dat vybraného žáka výběrem jeho čísla z rozbalovacího seznamu
   • číslo, jméno, CJ, AJ, MAT, IT, Průměr
   • zajistěte výpočet průměru pomocí funkce Prumer
  • zajistěte výpis evidence celé třídy (tabulka) podle vzoru:

Vzorový formulář

Zvětšit

Výchozí kód

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
<head>
 <meta charset="utf-8">
  <title>Evidence</title>
</head>

<body>
<?php
// $zaci = array("1" => array("jmeno" => "Jiří Fink", "AJ" => "1"),
//        "2" => array("jmeno" => "Jana Černíková", "AJ" => "2"),
//        "3" => array("jmeno" => "Michal Martinů", "AJ" => "1"),
//        "4" => array("jmeno" => "Gustav Novotný", "AJ" => "3")
//        );

 $radky = file('evidence.txt');
 $indexRadku = 0;
 foreach ($radky as $jmenoZaka)
 {
	$zaci = array($indexRadku => $jmenoZaka);
	echo($zaci[$indexRadku]."<br />");
	$indexRadku++;
 }
?>
</body>
</html>
RSS