<< Přihláška - mail | PHP - cvičení | Kontaktní mail >>

Zadání

 • vytvořte formulář pro zadání výšky a váhy
 • zajistěte odeslání dat z formuláře do proměných $vyska a $vaha metodou GET
 • pomocí PHP skriptu vypočtěte a vypište index BMI
 • stránku s formulářem nastylujte pomocí CSS v hlavičce strany

Ukázka formuláře

 <h1>Výpočet BMI</h1>
 <form method="GET">
  Zadej výšku v cm: <input type="text" name="vyska">
  Zadej váhu v kg: <input type="text" name="vaha">
  <input type="submit" value="Odeslat">
  </form>

Ukázka zpracování odeslaných dat

  <?php
   if(isset($_GET["vyska"]) && isset($_GET["vaha"])){ //kontrola převzetí hodnot
    $vyska = $_GET["vyska"];
    $vaha = $_GET["vaha"];
    if(is_numeric($vyska) && is_numeric($vaha)){ // kontrola číselných hodnot
     echo "Počítej a vypiš výsledky ..."

    }
    else echo "Nejsou vyplněna všechna pole nebo zadání není číselná hodnota.";
   }
  ?>
RSS